מדיניות פרטיות – מלון ערבסק

בביקור או שימוש באתר הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך מדיניות פרטיות זו וכי הנך מסכים לכך שהמלון יעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיו בקשר עם הביקור באתר, ביצוע הזמנות, יחסי נותן שירות-לקוח בהתאם למדיניות פרטיות זו.

אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תבקר באתר. בביקורך באתר אתה מצהיר כי הנך מסכים למדיניות זו מרצונך החופשי וידוע לך כי לא חלה עליך חובה חוקית לתת הסכמתך או למסירת מידע אישי.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ונשים כאחד.

פרטי קשר
אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור אתנו קשר:

דואר אלקטרוני: [email protected]

נייד: 0548356518

1. מדיניות פרטיות

המלון מתייחס בכבוד לפרטיות הלקוחות שלו ולכן פירטנו במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידינו דרך האתר.

2. איסוף מידע ושימוש בו

2.1  פרטי הרשמה
בעת ביצוע הזמנה תתבקש לספק לנו פרטי הרשמה, ובכך אתה מאשר לנו להשתמש בפרטים אלה בעת הזמנה או אירוח במלון), לרבות: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, אמצעי תשלום, ומידע נוסף ככל שיידרש. אנו עשויים לאסוף כל מידע שתספק לנו בקשר עם שירותנו או הצעותינו, לרבות היסטוריית הזמנות, העדפות שירות ומיקום ופרטי ההזמנה. בכוונתנו לעשות שימוש במידע זה למטרות הבאות (1) זיהוי אישי (2) השלמת אישור ההזמנה (3) יצירת קשר ככל שיהיה בכך צורך (4) התאמה אישית של הצעות, הטבות ופרסומים ושל תוכן השירות שאנו מציעים.

2.2  פרטי תשלום
אנו לא אוספים או שמורים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום (פרט לארבעת הספרות האחרונות לצורך אימות), כל פרטי אמצעי התשלום נשמרים על-ידי חברות תשלום וסליקה בהתאם להתקשרות ישירה בינך לבינם (חלון הזמנה עשוי להיפתח באתר הבית, אך הוא מוביל לשירות שלהם, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השירות ומדיניות הפרטיות שלהם).

2.3  תכתובות ורשימת תפוצה
בהשארת פרטים או ביצוע הזמנה, הנך מאשר למלון ליצור עמך קשר בנוגע להצעות, הטבות ופרסומים, שלנו ושל גורמים חיצוניים שמספקים שירותים למלון או באזור קרוב בקשר עם אופי האירוח, על-ידי משלוח הודעות למכשיר הטלפון שלך באמצעות SMS, מייל או בכל דרך אחרת. אנו עשויים לשלוח לך גם סקרים, אשר ההשתתפות בהם אינה חובה. המלון יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע הנאסף במסגרת הסקרים לצרכי שירות, קשרי לקוחות ושיפור השירות. אנו עשויים לשמור תכתובות ו/או שיחות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות ולצורך ארכיוני או הגנה משפטית.

2.4  מידע מגורמים חיצוניים
אנו עשויים לקבל עליך מידע מגורמים חיצוניים כגון סוכנות נסיעות בה ביצעת הזמנה, כגון מען ופרטים אחרים מגורמי צד שלישי, ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. ייתכן שנשתמש בפרטים אלה כדי לתקן את הרשומות שלנו, לאפשר מתן שירותים, העברת הודעות כהלכה וכן בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

3.  שיתוף מידע

3.1  העברת מידע לגורמים שלישיים
אף על-פי שאנו עושים מאמץ סביר לשמור על פרטיותך, ייתכן שנחשוף מידע אודותיך ככל שנדרש על-פי חוק ו/או על-ידי רשויות שלטון ו/או ככל שהדבר נדרש לצורך הגנה על אינטרס חשוב שלנו ו/או כדרוש למתן שירות, בירור חיובים וביטול הזמנות, מניעת הונאות, חשד או חשש להפרת תנאי ההזמנה, ביצוע עבירה ו/או התנהגות לא נאותה, חשד או חשש להתחזות, הונאה או שימוש לא נאות או לא כדין באמצעי תשלום. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו עשויים להעביר לחברות האשראי/התשלום/הסליקה ו/או חברות דומות מידע אודותיך עם פנייתם לבירור, מעקב ובקרת תשלומים. מידע כאמור יכול שיכלול: שם פרטי, שם משפחה, טלפון, דואר אלקטרוני תאריך הרכישה, תאריך ושעת איסוף מוצרים, מידע טכני ותעבורת תקשורת ועוד.

3.2  מיזוג ורכישה
אנו רשאים להעביר את המידע ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו תחת מדיניות זו במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה במלון ו/או עיקר נכסיו לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי ייכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

4.  קישורים

שים לב כי האתר שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים ושירותים אחרים. אתרים ושירותים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט ושירותים כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

5.  אבטחת מידע

אנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אנו גם מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים הזקוקים למידע כדי לבצע עבודה ספציפית (לדוגמה, נציגי שירות לקוחות). אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, הנך מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל.

  6. קבלת גישה למידע המאפשר זיהוי אישי

באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך בהתאם לחוק. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה [email protected]   עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

7.  הגבלת אחריות

הרשת אינה מבטיחה שהאתר או מידע לגבי הזמנות או הטבות יהיו נגישים ללא הפרעה או נטולי טעויות, או שהאתר או השרת עליו מצוי האתר נקיים מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה המלון והגורמים הקשורים אליו, לרבות שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך באתר לגבי כל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל באתר או במידע, אף אם המלון ידע על האפשרות שיגרמו נזקים כאמור.

8.  שינויים במדיניות הפרטיות

אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי מדיניות הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנו מגנים על המידע שלך.

דילוג לתוכן